SEKTÖREL HABERLER

ÖNEMLİ GELİŞMELER

» Takasbank Para Piyasası'nda bugün 41 milyar 745 milyon TL'lik işlem hacmi gerçekleşti » ABD'de geçici oto hariç perakende eşya stokları Haziran'da:%+0.2 (Önceki:%0.0) » TCMB alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurlar- Tablo » ABD'de geçici mal dış ticaret dengesi Haziran'da:-96.84 myr dolar ( Önceki:-99.37 myr) » ABD'de geçici toptan eşya stokları Haziran'da: %+0.2 ( Önceki:%+0.6) » Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 24.07.2024) » Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası Dolar Alış: 32,8106 Satış: 32,8698 Euro Alış: 35,5656 Satış: 35,6297 » Sabancı Holding/Dinçer: Biz organik büyümeye bakıyoruz- CNBC-e » Sabancı Holding/Dinçer: Agesa'da yıl sonu %40'ın üzerinde kar artışı bekliyoruz - CNBC-e » Sabancı Holding/Dinçer: Agesa ve Aksigorta başarılı gidiyor, yılın da böyle geçmesini bekliyoruz- CNBC-e » Sabancı Holding/Dinçer: Sigorta sektörü fiyatlamada bir sorun yaşamıyor- CNBC-e » Saat başı belirlenen TCMB döviz kurları ve altın fiyatları - 24 Temmuz » Türkiye ekonomi gündemi - 25 Temmuz » Bosch Fren: Fabrikamız, 29.07-19.08.2024 tarihleri arasında çalışanların yıllık izinleri kullandırılarak, nöbetçi personel ile bakım çalışmaları gerçekleştirilecek ve müşterilerden gelen talepler doğrultusunda faaliyetlerine kısmen devam edecektir » Tarım Emtia Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler ) » Sinpaş/Çelik: (Marmaris Kızılbük devremülk projesi) 1. etap tamamlandı, 2. etap devam ediyor, önümüzdeki Nisan, Mayıs aylarında tamamlanmış olur - Bloomberg HT » TCMB analitik bilanço » Sinpaş/Çelik:Yeni işlere başlama konusunda biz de sektör gibi çok iştahsız durumdayız, iştahin artması için konut faizlerinin belli bir seviyeye gelmesi geerkiyor- Bloomberg HT » Konutta reel fiyatlar bir yıl öncesinin altında kalmaya devam ediyor- sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü raporu » TCMB, kotasyonla döviz karşılığı TL swaplarını sonlandırıyor- bloomberght.com

Türk üniversiteleri kürresel eğiitim ekosisteminin önemli bir parçası haline geldi- Basın Açıklaması

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:Tu¨rk u¨niversitelerinin uluslararası o¨gˆrencilere egˆitim kapılarını ac¸malarıyla Tu¨rk yu¨ksek o¨gˆreniminin uluslararası o¨gˆrenci pazarının stratejik oyuncusu olmaya bas¸ladıgˆını ifade eden Hizmet I·hracatc¸ıları Birligˆi (HI·B) Yo¨netim Kurulu Bas¸kan Yardımcısı ve Egˆitim Hizmetleri Komitesi Bas¸kanı Doc¸. Dr. Mustafa Aydın, bu do¨nu¨s¸u¨mu¨n Tu¨rk u¨niversitelerini uluslararası o¨gˆrenciler sayesinde ku¨resel egˆitim ekosisteminin o¨nemli bir parc¸ası haline getirdigˆini so¨yledi. Gu¨nu¨mu¨zde Tu¨rkiye’nin en c¸ok uluslararası o¨gˆrenciye sahip ilk 10 u¨lkeden biri oldugˆunu dile getiren Aydın, “Genel anlamda uluslararası o¨gˆrencilerin u¨niversitelerimizde yu¨kseko¨gˆrenimlerine bas¸lamak veya egˆitimlerine devam etmek istemelerinde u¨lkeye duyulan gu¨ven, ku¨ltu¨rel-sosyal kabul go¨rme, egˆitim kalitesine duyulan inanc¸ ve u¨lkesel fırsatlar o¨nemli rol oynuyor.” dedi.
“YABANCI KARS¸ITLIGˆI HI·ZMET I·HRACATIMIZ I·C¸I·N BI·R TEHDI·T”
Uluslararası o¨gˆrencilerin Tu¨rk u¨niversitelerini tercih etme nedenlerini sıralayan Doc¸. Dr. Mustafa Aydın, so¨zlerini s¸o¨yle su¨rdu¨rdu¨: “U¨niversitelerimizde egˆitim ve o¨gˆretim kalitesi yu¨ksek. Du¨nya u¨niversite sıralamalarında ilk bin ve ilk 2 bin ic¸erisinde birc¸ok Tu¨rk u¨niversitesi yer alıyor. Du¨nya c¸apında gec¸erli akreditasyona sahip birc¸ok programı bu¨nyesinde bulunduran Tu¨rk u¨niversitelerinde, ERASMUS + egˆitim ve staj imkanları da sagˆlanıyor. Tu¨rk u¨niversiteleri ic¸erisinde uluslararası o¨gˆrenci artıs¸ının en bu¨yu¨k nedeni ise uluslararası o¨gˆrencilerin Avrupa Birligˆi ve du¨nya u¨zerindeki herhangi bir u¨lkeye go¨re yabancı du¨s¸manlıgˆı, ırkc¸ılık ve benzeri sosyal sorunlar ile neredeyse kars¸ılas¸mamalarıdır. Son uluslararası o¨gˆrencileri merkeze alan olumsuz yaklas¸ımların, egˆitim hizmetleri ihracatımızın yanı sıra hizmet ihracatımızın geneli ac¸ısından da o¨nemli bir tehdit unsuru oldugˆunu du¨s¸u¨nu¨yoruz.’’
U¨LKEMI·ZE C¸ARPANLI DO¨VI·Z GI·RDI·SI· SAGˆLIYORUZ
Tu¨rk o¨gˆrencilerinin yurt dıs¸ında gittikleri u¨niversitelerde bas¸arılı olduklarında herkesin gururlandıgˆını dile getiren Aydın, “Uluslararası o¨gˆrenciler de bas¸arıları ile u¨lkelerinin iftihar vesilesi oluyorlar. Tu¨rkiye’den mezun olan uluslararası o¨gˆrenciler u¨lkelerine geri do¨ndu¨klerinde u¨lkemizin fahri tanıtım elc¸isi olmaya devam ediyor. Halen Tu¨rkiye’de 300 binin u¨zerinde uluslararası o¨gˆrenci u¨niversitelerimizde o¨gˆrenim go¨ru¨yor. Bu o¨gˆrencilere Tu¨rk hos¸go¨ru¨su¨nu¨ ve misafirperverligˆini go¨sterirken aynı zamanda onların egˆitim alarak meslek sahibi olmalarını temin ediyoruz. Bu su¨rec¸te aynı zamanda vakıf u¨niversiteleri olarak u¨lkemize do¨viz girdisi sagˆlıyor ve ekonomimize katkıda bulunuyoruz.” diye konus¸tu

SİZ DE HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ ?

Gelişmelerden ve hizmetlerimizden haberdar olmak için kayıt olun.

© Tüm Hakları Saklıdır.
Yaman Döviz A.Ş.